- 2565 -
    - 2564 -
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community
         นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง
         นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน จากการประกวดเขียนโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3
         นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ในงานโลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8