25-05-66 ประกาศโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ฯ ประจำไตรมาสที่ 2
   24-05-66 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการพร้อมติดตั้ง
   19-05-66 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)
   08-05-66 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ HP LaserJet Pro M๒๐๓dn จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


   26-05-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง เปิดให้เช่าพื้นที่บริเวณถนนสุพรรณิการ์เพื่อจัดตลาดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด KU
   18-05-66 ตารางการจดมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้าและกำหนดการชำระค่าเช่า+สาธารณูปโภคผู้ประกอบการร้านค้า