ชวนร่วมกิจกรรมปันสุข วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ชวนร่วมกิจกรรมปันสุข วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

เวลา :: ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ 10-ก.ค.-66 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25-ก.ย.-66 

สถานที่ ::  อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3, อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรือนไม้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

**แจกคูปองปันสุข 100 คนแรก/อาคาร เท่านั้น**ผู้ฝากประกาศ  ::  ปิยดา (666210)
ลงประกาศเมื่อ ::  28/6/2566 19:37 น.