24 มี.ค. 64

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปหลักสูตร

19-20 เม.ย. 64

มก.ศรช. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 ส.ค. 64

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 26 ประจำปี 2564

30 ส.ค. 64

มอบข้าวกล่อง น้ำดื่มและชุด PPE ในโครงการ KU พารอด ภายใต้โครงการอว.พารอด

15 ก.ย. 64

วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 17

23 ก.ย. 64

ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ EEC Model

6 ต.ค. 64

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการร่วมกับ รพ.แหลมฉบัง บริการวัคซีนเข็ม 2 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อว.

14-15 ต.ค. 64

มก.ศรช. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิต

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร

10 มิ.ย. 65

โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

15 มิ.ย. 65

การประชุมสัมมนาอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

17-18 มิ.ย. 65

วันรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

21-23 มิ.ย. 65

โครงการ ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน