ประกาศแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ประกาศแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น. เนื่องจากมีการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงแนวถนนประดู่ป่า  บริเวณแนวก่อสร้างอาคารธุรกิจศึกษาผู้ฝากประกาศ  ::  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (666208)
ลงประกาศเมื่อ ::  12/5/2566 13:42 น.