10 ม.ค. 60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารหลักสูตร และ มคอ.

17 ม.ค. 60

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

19 ม.ค. 60

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ

8-11 ก.พ. 60

12th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR)

3 มี.ค. 60

ต้อนรับ กรรมการและ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

24 มี.ค. 60

โครงการความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคม "โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย"

26 มี.ค. 60

วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีไหว้ครูช่าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

29 มี.ค. 60

โครงการทาสีรั้วหอใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

5 เม.ย. 60

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2560

20-21 เม.ย. 60

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

21 เม.ย. 60

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2560

27 เม.ย. 60

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการครั้งที่ 11

1 พ.ค. 60

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 1

4 พ.ค. 60

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

4 ก.ค. 60

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

5 ก.ค. 60

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะ 4 ปี (2560 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 ก.ค. 60

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

14 ก.ค. 60

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อประชาชน

26 ก.ค. 60

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ก.ค. 60

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

27 ก.ค. 60

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

27 ก.ค. 60

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

10 ส.ค. 60

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11 ส.ค. 60

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ส.ค. 60

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชานำกระเช้าแสดงความยินดีกับนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา

26 ส.ค. 60

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 22 ปี และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2560

7 ก.ย. 60

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

11 ก.ย. 60

มอบของที่ระลึกแด่ ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและคุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

12 ก.ย. 60

วิทยาเขตศรีราชาส่งมอบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,519 ดอก

21 ก.ย. 60

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบกรวยจราจร จำนวน 250 ชุด

28 ก.ย. 60

พิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

17 ต.ค. 60

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมกับผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

26 ต.ค. 60

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 พ.ย. 60

แสดงความยินดีกับชมรมมวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับถ้วยรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม

10 พ.ย. 60

วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ มก.

28 ธ.ค. 60

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ & สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. & รางวัล KU-KM Best Practic Awards

3 ม.ค. 61

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา นำกระเช้ามอบให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา

4 ม.ค. 61

ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอวยพรผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชาและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

9-11 ม.ค. 61

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

25 ม.ค. 61

โครงการสังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต และโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ภูมิพลมหาราชาศิรวาท

27 ม.ค. 61

ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

31-2 ก.พ. 61

KU Presidents Forum- In Celebration of the 75th Anniversary of KASETSART UNIVERSITY

2 ก.พ. 61

ร่วมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ก.พ. 61

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา"

15 มี.ค. 61

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0"

23 มี.ค. 61

พิธีเปิดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

28 มี.ค. 61

พิธีมอบเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว

2 เม.ย. 61

รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาและ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10 เม.ย. 61

ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2561

21 เม.ย. 61

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2561

27 เม.ย. 61

ก้าวสู่โลกของงาน 2018

30 พ.ค. 61

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามภารกิจ เรื่อง “การดำเนินยุทธศาสตร์ EEC”

26-27 มิ.ย. 61

ต้อนรับ รองอธิการบดี และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 ก.ค. 61

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

16 ก.ค. 61

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ก.ค. 61

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

26 ก.ค. 61

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1-2 ส.ค. 61

โครงการก้าวแรก สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561

3 ส.ค. 61

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KUSRC FUNRUN 2018

3 ส.ค. 61

ประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

8 ส.ค.61

การบรรยายหัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล โดยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มก.

16 ส.ค. 61

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

24 ส.ค. 61

พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 23 ปี

26 ส.ค. 61

พิธีเปิด สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน

28-29 ส.ค. 61

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

30 ส.ค. 61

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 "The 3rd KU SRC Annual Conference"

4 ก.ย. 61

งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี

7 ก.ย. 61

พิธีเปิดหอประวัติ วิทยาเขตกำแพงแสน

18 ต.ค. 61

โครงการจัดตั้งสถาบัน ดิจิทัล มก.

19-20 ต.ค.61

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

2-3 พ.ย. 61

โครงการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ Die Otto-von-Guericke University Magdeburg และหน่วยงานอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

9 พ.ย. 61

พิธีทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 พ.ย. 61

ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี

12 พ.ย. 61

พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี

14 พ.ย. 61

เยี่ยมชมการผลิตท้อฟฟี่กรอบโบราณ

23 พ.ย. 61

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC

26 พ.ย. 61

การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ธ.ค. 61

การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง IASCT , Dongseo University