24 มี.ค. 64

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปหลักสูตร

19-20 เม.ย. 64

มก.ศรช. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 ส.ค. 64

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 26 ประจำปี 2564

30 ส.ค. 64

มอบข้าวกล่อง น้ำดื่มและชุด PPE ในโครงการ KU พารอด ภายใต้โครงการอว.พารอด

15 ก.ย. 64

วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 17

23 ก.ย. 64

ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ EEC Model

6 ต.ค. 64

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการร่วมกับ รพ.แหลมฉบัง บริการวัคซีนเข็ม 2 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อว.

14-15 ต.ค. 64

มก.ศรช. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิต

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร

10 มิ.ย. 65

โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

15 มิ.ย. 65

การประชุมสัมมนาอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

17-18 มิ.ย. 65

วันรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

21-23 มิ.ย. 65

โครงการ ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

1 ก.ค. 65

การจัดฝึกอบรมการสร้างแบรนด์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

4 ก.ค. 65

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี

7 ก.ค. 65

ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบสวน 60 ปีไทยออยล์

7 ก.ค. 65

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ AIS Playground & A Store

8 ก.ค.65

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

8 ก.ค.65

โครงการ Origin EEC Academy Camp รุ่นที่ 1

12 ก.ค. 65

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

21 ก.ค. 65

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

24-25 ก.ค. 65

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

27 ก.ค. 65

เสวนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้วิกฤตการณ์ของโลก

27 ก.ค. 65

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

2 ส.ค. 65

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และพิธีเปิดอาคารโรงงานผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

3 ส.ค. 65

นิสิต มก.ศรช. เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2565