- 2564 -
         นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากการแข่งขัน ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally#15 2021)
    - 2563 -
    - 2562 -
    - 2561 -
    - 2560 -
    - 2559 -