เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
20-07-60 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
06-07-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
07-06-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา