เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
24-03-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
21-03-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
20-03-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
20-03-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
13-03-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
04-03-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
20-03-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
01-03-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
01-03-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา