เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
14-08-62 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
26-07-62 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 4 อัตรา
26-07-62 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท
22-07-62 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ
22-07-62 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์