เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
12-07-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริการกลาง งานห้องสมุด ตำแหน่งบรรณารักษ์
12-07-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ ตำแหน่งบุคลากร
09-07-61 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
04-07-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตําแหน่งอาจารย์ จํานวนหลายอัตรา
25-06-61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
17-05-61 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา
25-05-61 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา