เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
22-05-60 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16-05-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท
11-05-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09-05-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
09-05-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
09-05-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
27-04-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
24-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
24-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
24-04-60 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา