เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
21-04-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
21-04-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
21-04-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
20-04-60 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
20-04-60 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
19-04-60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
12-04-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์
12-04-60 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ)