เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
21-09-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยวิจัย”
19-09-60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
08-08-60 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา