เอกสารสมัครงาน [ เงินงบประมาณ || เงินรายได้ ]
08-11-62 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
30-10-62 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโท
30-10-62 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 4 อัตรา