21-09-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประมูลร้านค้าเพื่อให้บริการตู้เติมเงินมือถือออนไลน์แบหยอดเหรียญ จำนวน 4 เครื่อง