14-11-62 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   13-11-62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดประมูลร้านค้า ร้านอาหารประเภทข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง (ทั่วไป) (ร้านหมายเลข 1 และ 2)
   11-11-62 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ห้องน้ำ ชั้น ๑-๔ อาคาร ๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   11-11-62 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง