16-07-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
   11-07-61 คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง