19-05-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย IP จำนวน 1 ระบบ