19-04-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างบริการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
   22-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ จำนวน 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์