12-01-65 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกาศยกเลิก ซื้อครุภัณฑ์ผลิตสื่อการสอน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (SMEs)
   11-01-65 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักร รายการชุดฝึกไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ จำนวน 8 ชุด
   27-12-64 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม (Board Game) เส้นทางท่องเที่ยว ตำบลหนองขามและจังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง