19-04-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   02-04-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านอาหาร ห้องอาหารร่มนนทรี จำนวน 1 ร้าน (บริเวณด้านหลังโรงอาหาร)