22-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 จำนวน 1 งาน
   24-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์จำลอง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
   23-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศขายพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา
   22-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ จำนวน 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
   17-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
   17-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคารถยนต์กระบะตอนเดียว จำนวน 1 คัน
   16-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารว่างประเภทปิ้งย่าง และนึ่ง ภายในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน
   16-03-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณอาคาร 17 จำนวน 1 ร้าน