14-09-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขตศรีราชาถึงบางเขน รอบเวลา 5.30 น. และรอบเวลา 16.30 น. จำนวน 1 งาน
   18-09-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   14-09-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารว่างและผลไม้ (ร้านหมายเลข 15) ภายในโรงอาหาร
   14-09-61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อาคารหอพักนิสิต อาคาร 6-8 และร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มหน้าอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี