13-07-60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อให้บริการเครื่องเติมน้ำมันหยอดเหรียญ และร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม