ประกาศเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2561

กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง) ประจำปี 2561

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน/กลุ่มสหกรณ์ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาคกลางและภาคตะวันออกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 12 กิจการ 8 กลุ่ม 12 ผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

- ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ61_SME

- ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ61_กลุ่มวิสาหกิจ

- รายละเอียดโครงการผู้ฝากประกาศ  ::  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (-)
ลงประกาศเมื่อ ::  14/2/2561 10:27 น.