ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอชื่อเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยนิสิตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ห้อง 9207 หรือโทร 038-354 580 ต่อ 2635
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
http://www.src.ku.ac.th/services/File_news/2561/Feb/TD09_144937.pdfผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต (2635)
ลงประกาศเมื่อ ::  9/2/2561 14:49 น.