ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับทุนการศึกษาจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้รอการตอบกลับจาก งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน

 

งานกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา

27 กันยายน 2560ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  (2667)
ลงประกาศเมื่อ ::  27/9/2560 15:40 น.