ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ มก. ให้นำเอกสารต่อไปนี้มาทำเรื่องขอเบิกเงินกับทางมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สำเนาบัตรนิสิต  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารทหารไทย  จำนวน 1 ฉบับ

(พร้อมรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว)

 

ให้มาติดต่อได้ที่ ห้องกิจการนิสิต 9207 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม

27 กันยายน 2560ผู้ฝากประกาศ  ::  งานกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  (2667)
ลงประกาศเมื่อ ::  27/9/2560 15:20 น.