ประกาศแจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

ประกาศแจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

สามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการป้องกันได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/new/?p=4833

วิธีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานว่าเป็นวินโดวส์เวอร์ชั่นใด

1. คลิกเมาส์ขวาที่ My Computer / This PC (ขึ้นอยู่กับ Version ของ MS Windows) -> Properties

 

 

2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบว่าวินโดวส์เวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นเวอร์ชั่นใด (ดังรูปตัวอย่าง)

 

 

สามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการป้องกันได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/new/?p=4833ผู้ฝากประกาศ  ::  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2720)
ลงประกาศเมื่อ ::  15/5/2560 14:44 น.