แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 18-19 มี.ค. 66 เวลา 07.30-16.30 น.

ด้วยโครงการปรับปรุงอาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะทำการติดตั้งหม้อแปลงใหม่ตามขอบเขตงาน ตามสัญญา จึงขอดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค.66 เวลา 7.30 น. และจ่ายไฟกลับ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค.66 เวลา 16.30 น. มีผลให้อาคารที่ได้รับผลกระทบไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันและเวลา ดังกล่าว ดังนี้ อาคาร 7 ,อาคาร 9 ,อาคาร 10 ,ร้าน AIS , ร้าน อเมซอน , ร้าน 7-11 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ผู้ฝากประกาศ  ::  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (666807)
ลงประกาศเมื่อ ::  14/3/2566 9:19 น.