การสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา - เอกสารแนบ

เนื่องด้วย ทางสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครสมาชิก การเสียค่าสมัครสมาชิกรายปี และการเสียค่าสมัครรายครั้ง โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ทั้ง 2 ฉบับ และจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถ สมัครสมาชิกได้ที่ฝ่ายงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- เอกสารแนบ -ผู้ฝากประกาศ  ::  งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (666323)
ลงประกาศเมื่อ ::  9/8/2562 9:01 น.