ประกาศแจ้งสำหรับนิสิตสหกิจศึกษาที่ชำระเงินเกินในภาคต้น 62 - เอกสารแนบ

ประกาศแจ้งสำหรับนิสิตสหกิจศึกษาที่ชำระเงินเกินในภาคต้น 62 ให้นิสิตติดต่องานคลังฯ เพื่อรับเช็ค อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องงานคลังฯ เบอร์โทร 065-7162622 รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาจำนวน 5 รายผู้ฝากประกาศ  ::  งานทะเบียนและประมวลผล (666425)
ลงประกาศเมื่อ ::  5/8/2562 11:25 น.